Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Dương Bạch Mai
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
383/QĐ-DBM 17/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai việc điều chỉnh kinh phí quỹ tiền lương, cải cách tiền lương và kinh phí hoạt động của Trường Trung học phổ thông Dương Bạch Mai
Lượt xem: 24
Tải về 0
359/TB-DBM 02/11/2023 THÔNG BÁO Mời chào giá về việc tổ chức khảo sát, đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học sinh lớp 11, 12 của Trường THPT Dương Bạch Mai năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về 0
324/QĐ-DBM 11/10/2023 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 0
316/QĐ-DBM 05/10/2023 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung kinh phí thực hiện nguồn cải cách tiền lương Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ Trường THPT Dương Bạch Mai
Lượt xem: 50
Tải về 1
125/TB-TBH 22/09/2023 Công ty Hợp danh Thái Bình Hưng thông báo đấu giá tài sản
Lượt xem: 39
Tải về 0
278/TB-DBM 19/09/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Tài sản cho thuê khai thác dịch vụ căn tin của trường THPT Dương Bạch Mai
Lượt xem: 54
Tải về 0
273/KH-DBM 14/09/2023 Kế hoạch thực hiện công tác 03 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân cho năm học 2023-2024
Lượt xem: 41
Tải về 0
223/TB-DBM 08/09/2023 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 46
Tải về 0
182/QĐ-DBM 14/07/2023 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023 của Trường THPT Dương Bạch Mai
Lượt xem: 55
Tải về 0
179/QĐ-THPT.DBM 13/07/2023 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước quý II năm 2023 của Trường THPT Dương Bạch Mai
Lượt xem: 59
Tải về 0
123
Lĩnh vực