Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Dương Bạch Mai
Kế hoạch thực hiện công tác 03 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân cho năm học 2023-2024
Số ký hiệu văn bản 273/KH-DBM
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác 03 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân cho năm học 2023-2024
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Phạm Thị Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm 273-KH CONG KHAI NH 23-24-202310230554.pdf
Lĩnh vực